Museum Peter August Böckstiegel
Hubert Berke, Ohne Titel, 1954
Fred Thieler, Ohne Titel, 1955
Museum Peter August Böckstiegel
Herbert Ebersbach, Akt mit Apfelsinen, 1931
Herbert Ebersbach, Selbstbildnis mit Palette, 1931
Museum Peter August Böckstiegel
Museum Peter August Böckstiegel